گل گلی های دوست داشتنی

Posted by sara (Rasht, Iran) on 28 September 2016 in Art & Design and Portfolio.

سلام
روز و روزگارتون بخیر
یه کار خوبی که یاد گرفتم که خودم وقتی از رفتارها و افکاری که آزاردهنده ن نجات میدم بعنوان تشویقی یه چیز ساده و زیبا و یا یه کم جینگولکی و کوچولو هم باشه ،میخرم
...
مثلا اینروزا سعی کردم کمتر غر بزنم و نگاه ناامیدانه م رو روی بعضی مسایل پیرامونم کم کنم.
جایزه م شد اون کش مو گل گلی دوست داشتنی .
...
یادتونه اون کارت عروسی پسر دوم همسایه سرکوچه مون دستمون رسیده بودا و منم به دودلیل نرفته بودم چون هم حالم خوب نبود و هم حضرت همسر بخاطر کارش وقت نداشت(ای پدر این اقتصاد ضعیف و مریض بسوزه که همسرم ازم اینجوری دور میکنه هههه)
...
بعله بالاخره خدای مهربون یه لطفی کرد و روز اول ذی الحجه که سالروز ازدواج امام علی مون و بانو فاطمه زهرا (س) بودش یه مراسم عقد و شام بسیار دلنشین از فامیلای پدریم دعوت شدم کارت گلگلی تو عکس مال اون مراسم ،من همونطور تب دار و بی حال رفته بودم مراسم شون البته به اصرار خونواده گلم.
...
خب اینم داستان امروز عکس گل گلیام.

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon