Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Today (Friday) morning - noon

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 17 February 2017 in Plant & Nature and Portfolio.

سلام سلام
جمعه تون پر از صفا و صمیمیت ان شاء الله.
*
راستش جمعه ما برفیه
یعنی برف جان که داره کار مبارک خودش انجام میده و تند و تیز میباره تازه چرخشی تر و با قروفر بسیار دلبرانه همه جا رو سفیدپوش نموده ، و همچون دخترکان دلربا چشم نازک می کنه میگه چرا شما شمالی ها ازم میترسین ، مثلا حالا امروز نیم متر برف تحویل تون بدم و فردا هم یه بیست سی سانت دیگه مجموعا بشه 80سانت.
*
آیا این کار بدیه ؟!
مگه خداییش خیلی کارم ترسناکه ؟!
*
ببینین شمالی های عزیز ، مردم بعضی کشورا حسرت و غبطه یه سانت برف رو دارنا اونوقت شما چه مردم عادی عزیزتر از جانم و چه مسیولین محترم تاج سرم هیعی تو بوق و کرنا میدمین که بحران برف بحران برف...
دیگه نشنوما آخه دلم بدجور میشکنه از اینجور حرفا.
لطفا با ما به از اینا باشینا ، باشه .
*
این دردلا رو خود برف جان ها چند روزیه هیعی به ما شمالی ها گوشزد می کنن ،ولی کو گوش شنوا!
*
نشون به اون نشون دم نونوایی ها در بعضی جاها کشمکش هایی و حق و ناحق های محسوس شد.
و بعضی فروشگاههای بزرگ حتی پلیس مثل همون افسر پلیس سربزرگراهها موند تا مبادا بعضی خلایق بخاطر این بحران برف جان ، دچار بحران روحی و روانی بشن و کار به گیس و گیس کشی بکشه.
*
ما ملت همیشه در صحنه در ایکی ثانیه مونده های میوه و تربارو خواربارفروشی ها هم و پارو فروشا و چکمه فروشا و امثالهم رو آنچنان خریدار شدیم و اون عزیزان مربوطه رو به یه نان و نوایی این چند روز رساندیم که مپرس.
نوش جان تان بزرگواران که به لطف این بحران برف یه کم بارهای زایدتون رو به قیمت دلچسب فروختید.
*
باید آموزش و پرورش یه پروسه آموزشی تاپ بذاره برای نحوه درست گذراندن همه مون از هرگونه بحران علی الخصوص بحران برف جان ها و امثالهم.والاااااااا
*
*
*
این متن شوخ طبعانه رو نوشتم تا بگم تو رشت جان چه خبره!
*
اگه یهو دیدین یه چند روز پیدامون نشد بدونین دچار همون بحران برفیما.
*
*
*
راستی جمعه شما چه جوریاست ؟!