Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

The prettiest knitwear

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 23 February 2017 in Art & Design and Portfolio.

با ما از عشق بگو ...
که عشق برای رشد تو و برای پیدایش توست ...
میندیش که می توانی عشق را هدایت کنی ، زیرا اگر عشق ، ارزشمند بیابدت ، هدایتت خواهد کرد.
* جبران خلیل جبران *
*
*
*
اینروزها حال خیلی از نزدیکان و عزیزان دلم خوب نیست اولیش حضرت همسر که هم حال جسمیش جالب نیستش و مدام با قرص و دارو داره تلاش می کنه روپا باشه و هم از طرفی حال روحیش زیاد جالب نیست (بخاطر شغلش و کارها و مسیولیت هاش خیلی بهش فشار روانی وارد میشه ).
باباییم که تو این برف افتاد و ضربه ش خیلی شدید بود و باید فیزیوتراپی بشه و مامانم که عضله پشت گردنش درد گرفت و بعد یهو فشارش زد بالا و امروزم که عموی سومم که همیشه بهم لطف داشته بحدی فشارش افتاده بود که دوا و داروهای کلینیک حالش رو بد هم کرد و مجبور شد بره بیمارستان بستری بشه تاحالش بدتر نشه .
اینروزا متاسفانه نمی تونم پیش اونا باشم و اگه کمکی هر چند کوچک برای سلامتی شون شد انجام بدم ولی دلم لحظه به لحظه با اوناست و زمزمه زیر لبم شده
"اللهم اشف کل مریض "
"اللهم اشف کل مریض "
"اللهم اشف کل مریض"
*
خدایا هیچ خونه و خونواده ای رو بی سرپرست و سرگردان نکن الهی آمین.
*
در صورت تمایل خوشحال میشم برای تمام بیماران از جمله بیماران مورد نظر ما هم از دعاهای خیرتون بی نصیب نذارید
*
در پناه خدای مهربون سلامت و شاد باشید.