Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

.'.'.'.'.'.

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 29 April 2017 in Landscape & Rural and Portfolio.

شنبه تون پر از انرژی های مثبت و دوست داشتنی
*
مدتیه فکرای منفی بخاطر بازخورد رفتار و گفتار و کردار و حتی افکار و نیات بعضی افراد تو زندگیم بیشتر وجود داره.
*
دارم سعی می کنم در لحظه حال زندگی کنم و نذارم این موج منفی روم زیاد تاثیر نامطلوب بذاره
*
مثلا دیدن این عکس حس و حالم خوب می کنه
*
داستان جالبی داره برای خودش
*
از زمانی که بوستان مفاخر رو کشفیدیم آخه من تو همین دوسه هفته پیش هرگز داخلش نرفته بودم تا ببینم چه جوریاست.
*
فضای سرسبز و طبیعی کم سروصدایی به نسبت پارک های دیگه رشت جان داره.
*
این خونه انگاری هفته های قبل این رنگی نبود الانم تو عکس نشون میده رنگ رو دیواراش تازه ست.
*
این خونه دوست داشتنی ولی محصور پشت میله های آهنی نزدیک درب اصلی پارک بوستان مفاخر هست.
*
نمیدونم آدمای این خونه کیان و آیا با وجود همچین خونه ای نزدیک همچین پارکی حس نشاط و شادابی و آرامش دادن یا نه ؟!
*
اما نمای بیرونی خونه شون برام پر از حس خوب آفریده
*
یاد گرفتم حسرت زندگی دیگران مخصوصا بخاطر داشته های مادی شون نخورم ولی دلیل نمیشه که آرزوی داشتن یه خونه خوشگل توی یه جای باصفای پر از گل و گیاه و درخت و جوب های روان و صدالبته با تن سلامت و دل خوش و لب خندون در کنار عزیزان دلم نداشته باشم.
*
بعله ما هم دوست داریم رفاه توامان با آرامش و آسایش داشته باشیم و بازم تاکید می کنم البته و صد البته همگی مون سلامت  باشیم و دلمون آروم و شاد و لب مون همیشه خندون باشه در اونجا.
*
در ضمن همچین آرزویی فقط برای خودمون ندارم بلکه برای همه دارم چه خونواده هامون چه فامیلامون چه دوستان مون و چه دیگر مردم عزیز هموطن و غیر هموطن مون.
*
*
*
ممنونم ازتون صاحبخونه ای که عکست سوژه امروزم بودش و هرگز ممکنه نشناسمت، چون فکرام خوشگل خوشگل کردین با خونه تون.