گیسو کمندهای دوست داشتنی مون

Posted by sara (Rasht, Iran) on 19 June 2017 in Plant & Nature and Portfolio.

سلام

*
دیدن قد کشیدن هر روزه این گلهای پرطاقت و صد البته دوست داشتنی برگ بیدیهای معمولی یا بقول فاطمه جان چشم غزالی ها کلی منو بوجد میاره.
امیدوارم شما هم ازدیدن شون لذت ببرین.
*
خدایا ای خدای مهربون خیلی ممنونتم بابت تموم داده ها و نداده هات
و بابت تموم داشته ها و نداشته هام هم همچنین شکرگذارتم.
*

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon