Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Rose

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 21 December 2017 in Plant & Nature and Portfolio.

والا کرمانشاه جان زلزله میشه تو رشت جان حس میشه
*
لنگرودجان می لرزه رشت جان باشی حسش می کنی
*
تهران جان و کرج جان و قم جان میلرزه ما رشتی هام هم از زمین لرزه شون بی خبر نیستیم
*
اینطوری بگذره تو قاره های آفریقا و آمریکا و اروپا و آسیای دور و نزدیک و اقیانوسیه و قطب جنوب و شمال هم یه زمین لرزه
5-6ریشتری اتفاق بیفته
تاکید می کنم حتما حتما تو رشت جان هم
باید احساس بشه
*
کلا رشت جان باید طعم زلزله جان رو بچشه
وگرنه ، نمیشه که زلزله در فلان نقطه و بسان نقطه اومده ما هم احساس نکنیم دور از انسانیت؟
*
*
*
تو ایران مون چون خیلی چیزای عجیب غریب مد شده
احتمالا خاک مام وطن هم گویا نخواسته از مد و مدلینگ عقب بمونه اونم زده تو کار مدلینگ زلزله جان ، والاااااا
*
خدایا ای مهربانا عاقبت همه مون خودت لطفی کن و بخیر ختمش کن.
*
*
*
راستی یلداتون زیبا