Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Herbal Tea

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 14 March 2018 in Food & Cuisine and Portfolio.

سلام
با آخرین چهارشنبه سال 96 خوبین خوشین؟
امیدوارم روزای آخر سال برای همه مون بخیر و خوشی بگذره
الهی آمین
*
*
*
چند روز پیشا این استکانا رو گذاشتم داخل سبد آبکش و بعد یه سری بشقاب هم بود کنارشون چون سبد رو بد گذاشته بودم همگی با یه صدای وحشتناکی افتادن کف آشپزخونه
من از ترس زهره ترک شدم
بعدچند ثانیه به خودم جرات دادم و رفتم ببینم چه دسته گلی به آب دادم
بعله مشاهده کردم بیشتر نعلبکی های شیشه ای این استکان بلوری ها شکسته فقط دوتا که یکیشم خش برداشته بود مونده ازشون
استکاناش چهارتا مونده و دو تا که یکی خش برداشته و اون یکی تکه کوچکی ازبدنه ش برداشته شده
دوتا بشقابا خورد و خاکشیر شدن
بعد که قشنگ رصد کردم چه شاهکاری آفریدم و کمی هم خودم رو دعوت به آرامش کردم و به خودم مدام گفتم سارا جان رد بلاست ان شاء الله
بر سرزنان و
با هر بدبختی بود خرده شیشه ها و خرده چینی ها رو جمع کردم
شاید باورتون نشه اونقده از شکستنشون عزا نگرفته بودم ولی اینکه چه جوری جمع شون کنم رو اعصابم بود
*
*
*
این عکس رو عمدا گذاشتم تا حداقل همین چهارتا دونه استکان بلورین بعد از این نشکستم بیادگار بمونه عکس شون

در ضمن تا خبر شکستنی های بعدی سپردمتون به خدای مهربون
(^___^)