Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

عید مبعث مبارک همگی مون

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 14 April 2018 in Plant & Nature and Portfolio.

رفته بودم پیاده روی و رسیدم بوستان مفاخر
موقع گشت و گذار تو باغ برای لحظاتی روبروی این نقاشی هنرمندانه الله نشستم
تو دلم کلی چنین خدای مهربون زیبا آفرینی ناز کردم
راستش بار اولمه تو دلم آرزوی چنین باغ و بوستانی برای خودمون کردم یعنی بدجوری دلم خواست یه بوستان به این وسعت و بزرگی و زیبایی داشته باشم و خونه مون هم وسط این همه گل و گیاه و درخت
دل دیگه کاریش نمیشه کرد!؟
(^____^)